Croeso i Ysgol Gymraeg Teilo Sant

Diolch am ddewis ein hysgol ar gyfer eich plentyn ac am roi eich ffydd ynom fel staff a chymuned ysgol i wneud y gorau posibl ar eich cyfer.​​

Ymfalchïwn yn yr awyrgylch cyfeillgar a diogel sydd gennym, ble darparir cwricwlwm llawn cyfleoedd a phrofiadau cytbwys ac eang ar gyfer ein dysgwyr gydol oes.

Am ragor o wybodaeth, porwch drwy ein gwefan a’n prosbectws.

Gwybodaeth ar gyfer Rhieni

Dysgwch fwy am dderbyniadau, ein gwisg ysgol a’n darpariaeth gofal cofleidiol

Gwybodaeth ar gyfer Plant

Dysgwch fwy am ein cyngor ysgol, clybiau a sut mae llais y plentyn yn graidd i’n darpariaeth

Ein Cymuned Leol

Dysgwch fwy am ein cysylltiadau gyda’r gymuned