Pennaeth :

Mr Ioan Jones

Pennaeth Cynorthwyol:

Mrs Maureen Williams

Swyddogion Diogelu Plant:

Mr Ioan Jones

Mrs Maureen Williams

Staff Dysgu:

Mrs Maureen Williams- Dosbarth Meithrin a Derbyn
Mrs Siwan Roberts (UDRh)- Blwyddyn 1 a 2
Mrs Emily Pugh- Blwyddyn 3
Miss Nia Davies- Blwyddyn 4
Mrs Elen Donath- Blwyddyn 5
Mr Aled Prytherch (CADY ac UDRh) – Blwyddyn 6

Staff Cynorthwyol:

Mrs Nerys Howell
Mrs Meryl Thomas

Miss Lowri Jones
Mrs Avril Desvaux de Marigny  

Miss Lowri Jones

Ms Amanda Jones
Mrs Heather Davies – ELSA
Mrs Andrea Evans 
Mrs Nerys Davies

Athrawon Peripatetig:

Mrs Angharad Morgan: Ffidil
Mr Alex McGee: Pres
Mr Jonathan Morgan: Canu
Mr Richard Walters: Gitâr
Mr Andy Jackson: Chwythbrennau

Swyddogion Gweinyddol:

Miss Lisa Roberts

Gofalwraig:

Mrs Eirwen Spencer

Glanhawyr:

Mrs Eirwen Spencer
Mrs Danielle Donnelly

Cynorthwywyr Awr Ginio:

Mrs Danielle Donnelly
Mrs Elaine Roberts
Miss Samantha Dyer
Mr Wyn Harris