Pennaeth :

Mr Ioan Jones

Pennaeth Cynorthwyol:

Mrs Maureen Williams

Swyddogion Diogelu Plant:

Mr Ioan Jones

Mrs Maureen Williams
Mrs Siwan Roberts

Staff Dysgu:

Mrs Maureen Williams- Dosbarth Meithrin a Derbyn
Mrs Sara Jones- Blwyddyn 1
Mrs Siwan Roberts (UDRh)- Blwyddyn 2
Miss Jessica Lloyd- Blwyddyn 3
Miss Nia Davies- Blwyddyn 4
Miss Elen Davies- Blwyddyn 5
Mr Aled Prytherch (CADY ac UDRh) – Blwyddyn 6

Arweinwyr Meithrin:

Miss Lowri Jones
Ms Amanda Jones

Staff Cynorthwyol:

Mrs Lynda Morgan- Dosbarth Meithrin
Mrs Avril Desvaux de Marigny- Dosbarth Derbyn 
Mrs Carolyn Crayford- Blwyddyn 1 
Mrs Nerys Howell- Blwyddyn 2 
Mrs Meryl Thomas- Blwyddyn 3 
Mrs Elena Jones- Blwyddyn 4 
Mrs Heather Davies – ELSA a Blwyddyn 5 
Mrs Andrea Evans- Blwyddyn 5 
Mrs Nerys Davies- Blwyddyn 6

Athrawon Peripatetig:

Mrs G Thomas: Ffidil
Ms Stephanie Rees: Pres
Mrs Nia Clwyd Davies: Canu Corawl
Mr Richard Walters: Gitâr
Mrs Janet Rowberry: Chwythbrennau

Swyddogion Gweinyddol:

Mrs Lisa Roberts

Gofalwraig:

Mrs Eirwen Spencer

Glanhawyr:

Mrs Eirwen Spencer
Ms Danielle Donolly

Cynorthwywyr Awr Ginio:

Ms Danielle Donolly
Mrs Elaine Roberts
Miss Samantha Dyer
Mr Wyn Harris
a Chynorthwywyr Dosbarth