Dewch i weld enghreifftiau o’r sgiliau trawsgwricwlaidd ar waith yn Ysgol Gymraeg Teilo Sant.

Llythrennedd, Rhifedd a Chymhwysedd Digidol ar Waith