Os dymunwch i’r ysgol roi moddion i’ch plentyn/plant, sicrhewch fod Ffurflen Rheoli Meddyginiaeth yn cael ei chwblhau a’i rhoi i swyddfa’r ysgol.