Dyddiadau’r Tymor

TymorTymor yn CychwynHanner TymorTymor yn Gorffen
Hydref 2022Dydd Iau 2ail o FediDydd Llun 25ain o Hydref – Dydd Gwener 29ain o HydrefDydd Mawrth 21ain o Ragfyr
Gwanwyn 2023Dydd Mawrth 10fed o IonawrDydd Llun 20fed o Chwefror – Dydd Gwener 24ain o ChwefrorDydd Gwener 31ain o Fawrth
Haf 2023Dydd Llun 17eg o EbrillDydd Llun 29ain o Fai – Dydd Gwener 2ail o FehefinDydd Gwener 21ain o Orffennaf