Ein Gwisg Ysgol 

Gofynnwn yn garedig i chi sicrhau bod enw’ch plentyn yn glir ar bob dilledyn o wisg ysgol.

Gwisg y GaeafGwisg yr HafGwisg Ymarfer Corff
Crys polo coch + bathodyn yr ysgol

Crys chwys coch + bathodyn yr ysgol

Fleece coch + bathodyn yr ysgol

Trowsus llwyd

Trowsus loncian plaen heb logo

Sgert lwyd

Leggings llwyd/du

Sanau gwyn/llwyd

Teits du

Esgidiau du
Crys polo coch + bathodyn yr ysgol 

Crys chwys coch + bathodyn yr ysgol

Siorts llwyd/du/gwyn heb logo 

Sgert lwyd 

Ffrog gingham coch a gwyn 

Esgidiau du/trainers gwyn
Siorts du/trowsus loncian plaen du heb logo

Crys-t gwyn + bathodyn yr ysgol

Trainers addas

Gellir archebu ein gwisg ysgol o’r canlynol:

Igam Ogam Llandeilo
RELM Signs
Marc de Marigny – ebost sales@olorun-sports.com