Oriau Ysgol

Bydd y gatiau ar agor rhwng 8:50 – 9:00 y bore. Bydd aelod o staff wrth bob giât i dderbyn eich plentyn – anogir i chi ddefnyddio’r giât agosaf i ddosbarth eich plentyn ieuengaf.

Bydd y gatiau yma’n cau am 09:00 a’r unig fynediad bydd trwy’r brif fynedfa.

Grŵp DysguBoreCinioPrynhawn
Meithrin Bore
(Rhan Amser)
9.00 – 11.30
Meithrin Prynhawn
(Rhan Amser)
12.45 – 15.15
Meithrin Llawn Amser9.00 – 11.3011.45 – 12.4512.45 – 15.15
Derbyn, Bl1 & Bl29.00 – 11.3011.45 – 12.4512.45 – 15.15
Bl3, Bl4, Bl5 & Bl69.00 – 12.3012.00 – 13.0013.00 – 15.30