Rydym yn ymrwymo i greu awyrgylch gofalgar a chefnogol sy’n galluogi’n disgyblion i deimlo’n hapus, iach a saff.

Llais a Lles y Disgybl

Darparwn cyfleuoedd i’n dysgwyr dylanwadu ar eu hamgylchedd dysgu ac i wneud penderfyniadau.