Bydd angen i ddarpar rieni sydd am i’w plant ymuno â ni gwblhau cais trwy Gyngor Sir Gaerfyrddin.

Dysgwch Fwy am Ymgeisio

Porwch drwy’n prosbectws er mwyn dysgu mwy amdanom ni a chael blas ar fywyd yn ein hysgol.

Agorwch ein Prosbectws

Cefnogwch eich plentyn wrth iddynt ddechrau’r daith yn y meithrin gyda’n pecyn ‘Barod i Ddysgu’.

Agorwch ein Pecyn Barod i Ddysgu

Gan gynnwys gwybodaeth am amseroedd ysgol, dyddiadau’r tymor, diwrnodau HMS a gwisg ysgol.

Gwybodaeth Ddefnyddiol

Manylion am ein darpariaeth gofal cyn ac ar ôl ysgol a’n partneriaeth gyda Twts Tywi.

Ysgol Teilo Sant School frontage

Gofal Cofleidiol

Cliciwch y ddolen isod i gael mynediad i gyngor gwerthfawr gan arbenigwyr iechyd meddwl plant. Ceir llawer o awgrymiadau ymarferol ac adnoddau defnyddio i gefnogi lles eich plentyn.

Parenting Smart gan Place2Be