Mae gan yr Ysgol glwb gofal cofrestredig dyddiol a weithredir gan Gofal Plant Cyf, chwaer gwmni Menter Dinefwr.

Mae’n cynnig gofal i 36 o blant yr ysgol tu allan i oriau arferol yr ysgol mewn amgylchedd diogel a chyfeillgar, a threfnir amrywiol weithgareddau yn ddyddiol, megis celf a chrefft, gemau a chwaraeon.  Mae’r clwb yn cynnal sesiwn fore a phrynhawn, ac mae’n ddechreuad neu’n ddilyniant naturiol i’r diwrnod ysgol arferol.

Y gost am y sesiwn bore yw £2.70 y plentyn (8-9am), a £7.50 y plentyn i fynychu’r clwb ar ôl ysgol (3.15pm-6pm), yn cynnwys lluniaeth ysgafn yn y ddwy sesiwn.  Mae’r Clwb wedi ei gofrestru gydag Arolygaeth Gofal Cymru ac yn cael ei reoli gan staff proffesiynol.

Os ydych am i’ch plentyn fynychu’r Clwb neu os oes gennych unrhyw gwestiwn, cysylltwch â Nerys Howell (arweinydd) yn y Clwb neu Non Edwards (Person Cofrestredig) Gofal Plant Cyf ar (01558) 825336.

Dyma’r linc i wefan Gofal Plant Cyf 

Angen gwybodaeth ar Twts Tywi