TymorTymor yn CychwynHanner TymorTerm yn Gorffen
Hydref 2021Dydd Iau 2ail o FediDydd Llun 25ain o Hydref – Dydd Gwener 29ain o HydrefDydd Mawrth 21ain o Ragfyr
Gwanwyn 2022Dydd Mawrth 4ydd o IonawrDydd Llun 21ain o Chwefror – 25ain o ChwefrorDydd Gwener 8fed o Ebrill
Haf 2022Dydd Llun 25ain o EbrillDydd Llun 30ain o Fai – Dydd Gwener 3ydd o FehefinDydd Mawrth 19eg o Orffennaf

Bydd y gatiau ar agor rhwng 8:50 – 9:00 y bore. Bydd aelod o staff wrth bob giât i dderbyn eich plentyn – anogir i chi ddefnyddio’r giât agosaf i ddosbarth eich plentyn ieuengaf.

Bydd y gatiau yma’n cau am 09:00 a’r unig fynediad bydd trwy’r brif fynedfa.

Grŵp DysguBoreCinioPrynhawn
Meithrin Bore
(Rhan Amser)
9.00 – 11.30
Meithrin Prynhawn
(Rhan Amser)
12.45 – 15.15
Meithrin Llawn Amser9.00 – 11.3011.30 – 12.3012.30 – 15.15
Derbyn, Bl1 & Bl29.00 – 11.3011.30 – 12.3012.30 – 15.15
Bl3, Bl4, Bl5 & Bl69.00 – 12.3012.30 – 13.3013.30 – 15.30

No Events

Gofynnwn yn garedig i chi sicrhau bod enw’ch plentyn yn glir ar bob dilledyn o wisg ysgol.

Gwisg y GaeafGwisg yr HafGwisg Ymarfer Corff
Crys polo coch + bathodyn yr ysgol

Crys chwys coch + bathodyn yr ysgol

Fleece coch + bathodyn yr ysgol

Trowsus llwyd

Trowsus loncian plaen heb logo

Sgert lwyd

Leggings llwyd/du

Sanau gwyn/llwyd

Teits du

Esgidiau du
Crys polo coch + bathodyn yr ysgol 

Crys chwys coch + bathodyn yr ysgol

Siorts llwyd/du/gwyn heb logo 

Sgert lwyd 

Ffrog gingham coch a gwyn 

Esgidiau du/trainers gwyn
Siorts du/trowsus loncian plaen du heb logo

Crys-t gwyn + bathodyn yr ysgol

Trainers addas

Gellir archebu ein gwisg ysgol o’r canlynol:

Igam Ogam Llandeilo
RELM Signs
Marc de Marigny – ebost sales@olorun-sports.com